Линейка

Бүгін 2023 жылы 6 қыркүйек күні №1 мектеп-лицейінде 5-11 сынып оқушыларына арналған ұйымдасқан сап түзеу жиыны өтті.

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Р.Ж.Мурзагалиев пен К.М.Бертазина оқушыларды мектептің Жарғысымен және мектеп оқушыларына арналған ішкі тәртіп ережелерімен таныстырды, сонымен қатар білім беру ұйымдарында қауіпсіз жұмыс жасауды қамтамасыз ету, сондай-ақ, оқу-тәрбие үрдісіне қажетті жағдайларды жасау үшін балаларды тарту, мектептің барлық оқушылары мектептің ішкі тәртіп ережелерін сақтауына бақылау жасау, оқушының өзінің бой-басын тәртіпке-тазалыққа келтіру, өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту мақсатында «2023-2024 оқу жылына арналған мектеп бойынша кезекшілік ұйымдастыру туралы» бұйрығымен таныстырылды.
Қостанай қ. ПБ ПБҚ ПБ кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік полиция инспекторы А.Г.Абельгазина оқу үрдісі кезінде, сондай-ақ сабақтан тыс уақытта оқушылардың тәртіпті сақтауы жөнінде профилактикалық әңгіме өткізді.


Сегодня 6 сентября 2023 года в школе-лицей №1 прошли организационные линейки для учащихся 5-11 классов.
Заместитель директора по воспитательной работе Мурзагалиев Р.Ж. и Бертазина К.М., ознакомили учащихся с уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся школы, кроме того с целью обеспечения условий для безопасной деятельности образовательной организации, а также привлечения детей к созданию условий, необходимых для учебно-воспитательного процесса, организации контроля за соблюдением всеми обучающимися школы режима, порядка и чистоты, развитию навыков ученического самоконтроля ознакомили с приказом «Об организации дежурства классов по школе на 2023-2024 учебный год.
Участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних ОЮП ОМПС УП г.Костаная Абильгазиной А.Г. проведена профилактическая беседа по соблюдению учащимися дисциплины во время учебного процесса, а также во внеурочное время.

 

Additional information

Посмотреть на карте Костаная