Террористік сипаттағы қауіп-қатерлер кезінде білім беру ұйымдарының оқушыларының әрекет ету алгоритмі/Алгоритм действий обучающихся организаций образования при угрозах террористического характера

     

5 қыркүйекте саны 180 адамнан құралған 8-9 сыныптың оқушыларына арналған Қостанай облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының өкілі, полиция подполковнигі А.К.Бапиновмен кездесу ұйымдастырылды.

Кездесу барысында маңызды мәселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Талқылау тақырыбы: «Террористік сипаттағы қауіп-қатерлер кезіндегі әрекет ету  алгоритмі» және «Терроризм актісі туралы белгілі жалған хабарлама жасағаны үшін жауапкершілікке тарту» сұрақтары жайында болды. Дәріс барысында оқушылар күдікті затты анықтаған жағдайда қалай әрекет ету керектігін көзбен көріп және құлақпен естуге қабілеттеуші  тақырыптық бағыттағы бейнематериалдар қолданылды, терроризм актісі туралы белгілі жалған хабарлама таратқаны үшін ҚР Қылмыстық кодексінде қолданыстағы жаза түрлерімен таныстырылды. Аталған әңгіме әкімшілік, педагогтар мен оқушыларға экстремалды және төтенше жағдайларда дұрыс бағдар жасауға және әрекет етуге, сондай-ақ құқық қорғау органдарының орын алған қылмыстық оқиғаны тергеп-тексеруіне ықпал ететін жағдайларды жасауына мүмкіндік береді.


 

      5 сентября для обучающихся 8-9 классов в количестве 180 человек организована встреча с представителем Управления по противодействию экстремизма Департамента полиции Костанайской области Бапиновым А.К., подполковником полиции. В ходе встречи проведена информационно-разъяснительная работа по важным вопросам. Темой обсуждения были вопросы: «Алгоритм действий при угрозах террористического характера» и «Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Лекция сопровождалась видеоматериалами тематического направления, наглядно обучающиеся могли услышать и увидеть, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, какие виды наказания существуют в уголовном кодексе РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.         Данная беседа позволяет администрации, педагогам и обучающимся правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными органами.

  

Additional information

Посмотреть на карте Костаная